...Όλοι κάποτε ευχόμαστε να ζήσουμε το "Γελαστό απόγευμα" που 'ναι χαμένο
κάπου στα εφηβικά μας όνειρα...
Άλλοι το βρήκαμε κι άλλοι δυστυχώς όχι...
Είμαστε εδώ για να μοιραστούμε τις σκέψεις μας , απλά , ειλικρινά ,

έστω στο χρόνο τ' απογευματινού
μας καφέ...
Ν' ανταλλάξουμε απόψεις...
Να επικοινωνήσουμε έστω...
Ελεύθερα , εχέμυθα κι ανώνυμα αν προτιμάτε...

Καλώς ήλθατε στο "Γελαστό απόγευμα"

ΣτέλιοςΣάββατο, 25 Απριλίου 2009

Θες;
Φιλαράκια μου,
για το Σαββατοκύριακο και δη του (άπιστου) Θωμά
είπα να βάλω ένα όμορφο, αγαπημένο τραγουδάκι
για να σας κάνει παρέα μαζί με τις ευχές μου...
Σας φιλώ γελαστά και πάντα αισιόδοξα!


Θες να΄μαι καλά να μην πονάω
θες να ΄σαι μακριά και να μοιράζεις στιγμές
που ΄χα κρατήσει για να σ΄έχω
θες να μη σου λέω πως σ΄αγαπάω
Να ζώ και να ξεχνάω το άρωμά σου
θες να μην υπάρχω στα όνειρά σου ποτέ
να μην ακούω της καρδιάς μου τη φωνή
να της κρατήσω μια γωνίτσα να κρυφτεί
να μην λυπάμαι που σε χάνω ξαφνικά
να μην φοβάμαι που η ανάγκη μας νικά
να μην αγγίξω την αλήθεια σου ξανά
να μην πονέσω με το τέλος με το τέλος που πονά

Θες να γίνω άλλος να μην είμαι πια εγώ
μέσα στο κόσμο αυτό που έφτιαξες να ζω
να΄μαι καθρέφτης της δικής σου λογικής
που θα σε βλέπει και θα λέει ότι πεις
να ψάξω αλλού το άλλο μου μισό
αυτό που πάντα μ΄άφηνε μισό
να΄μαι καθρέφτης σε όλα αυτά που εσύ θα θες
μα αν το μπορώ ποτέ δεν ρώτησες

Θες ότι κακό να το περνάω
θες να προσποιούμαι πως γελάω
χωρίς να ΄σαι κοντά μου να υπάρχω
θες δικαιολογίες πάντα να΄χω
θες να μην λυπάμαι που σε χάνω ξαφνικά
να μην φοβάμαι που η ανάγκη μας νικά
να μην αγγίξω την αλήθεια σου ξανά
να μην πονέσω με το τέλος με το τέλος που πονά

Θες να γίνω άλλος να μην είμαι πια εγώ
μέσα στο κόσμο αυτό που έφτιαξες να ζω
να΄μαι καθρέφτης της δικής σου λογικής
που θα σε βλέπει και θα λέει ότι πεις
να ψάξω αλλού το άλλο μου μισό
αυτό που πάντα μ΄άφηνε μισό
να΄μαι καθρέφτης σε όλα αυτά που εσύ θα θες
μα αν το μπορώ ποτέ δεν ρώτησες

Θες να ψάξω αλλού το άλλο μου μισό
αυτό που πάντα μ΄άφηνε μισό
να΄μαι καθρέφτης σε όλα αυτά που εσύ θα θες
μα αν το μπορώ ποτέ δεν ρώτησες

Θες να΄μαι καλά να μην πονάω
θες να ΄σαι μακριά και να μοιράζεις στιγμές
που ΄χα κρατήσει για να σ΄έχω
θες να μη σου λέω πως σ΄αγαπάω θες...


Στίχοι:Ρεβέκκα Ρούσση
Μουσική:Στέφανος Κορκολής

Πρώτη εκτέλεση:Δημήτρης Μητροπάνος

Κυριακή, 19 Απριλίου 2009

Ο Χριστός Ανέστη, γελαστός αυτή τη φορά!


Χριστός Ανέστη φίλοι μου!!!
Είναι όμορφη αίσθηση η επόμενη ημέρα της Ανάστασης...
Όντως ανασταίνονται ελπίδες, όνειρα, οι δυνάμεις μας
για το αύριο ακόμα και το χαμόγελο μας,
που έκανε δειλά την εμφάνισή του, πάλι στα χείλη μας!
Χριστός Ανέστη φίλοι μου κι εύχομαι οι επόμενες μέρες
να μας δικαιώσουν και να ζήσουμε κι άλλου είδους αναστάσεις...
Σας φιλώ

Πέμπτη, 16 Απριλίου 2009

Συγνώμη...Πατέρα!


(κατά Ιωάννην ιθ')

1 Τότε οὖν ἔλαβεν ὁ Πιλᾶτος τὸν Ἰησοῦν καὶ ἐμαστίγωσε. 2 καὶ οἱ στρατιῶται πλέξαντες στέφανον ἐξ ἀκανθῶν ἐπέθηκαν αὐτοῦ τῇ κεφαλῇ, καὶ ἱμάτιον πορφυροῦν περιέβαλον αὐτόν 3 καὶ ἔλεγον· Χαῖρε ὁ βασιλεὺς τῶν Ἰουδαίων· καὶ ἐδίδουν αὐτῷ ῥαπίσματα. 4 ἐξῆλθεν οὖν πάλιν ἔξω ὁ Πιλᾶτος καὶ λέγει αὐτοῖς· Ἴδε ἄγω ὑμῖν αὐτὸν ἔξω, ἵνα γνῶτε ὅτι ἐν αὐτῷ οὐδεμίαν αἰτίαν εὑρίσκω. 5 ἐξῆλθεν οὖν ὁ Ἰησοῦς ἔξω φορῶν τὸν ἀκάνθινον στέφανον καὶ τὸ πορφυροῦν ἱμάτιον, 6 καὶ λέγει αὐτοῖς· Ἴδε ὁ ἄνθρωπος. ὅτε οὖν εἶδον αὐτὸν οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ ὑπηρέται, ἐκραύγασαν λέγοντες· Σταύρωσον σταύρωσον αὐτὸν. λέγει αὐτοῖς ὁ Πιλᾶτος· Λάβετε αὐτὸν ὑμεῖς καὶ σταυρώσατε· ἐγὼ γὰρ οὐχ εὑρίσκω ἐν αὐτῷ αἰτίαν. 7 ἀπεκρίθησαν αὐτῷ οἱ Ἰουδαῖοι· Ἡμεῖς νόμον ἔχομεν, καὶ κατὰ τὸν νόμον ὀφείλει ἀποθανεῖν, ὅτι ἑαυτὸν Θεοῦ υἱὸν ἐποίησεν. 8 Ὅτε οὖν ἤκουσεν ὁ Πιλᾶτος τοῦτον τὸν λόγον, μᾶλλον ἐφοβήθη, 9 καὶ εἰσῆλθεν εἰς τὸ πραιτώριον πάλιν καὶ λέγει τῷ Ἰησοῦ· Πόθεν εἶ σύ; ὁ δὲ Ἰησοῦς ἀπόκρισιν οὐκ ἔδωκεν αὐτῷ. 10 λέγει οὖν αὐτῷ ὁ Πιλᾶτος· Ἐμοὶ οὐ λαλεῖς; οὐκ οἶδας ὅτι ἐξουσίαν ἔχω σταυρῶσαί σε καὶ ἐξουσίαν ἔχω ἀπολῦσαί σε; 11 ἀπεκρίθη Ἰησοῦς· Οὐκ εἶχες ἐξουσίαν οὐδεμίαν κατ' ἐμοῦ, εἰ μὴ ἦν δεδομένον σοι ἄνωθεν· διὰ τοῦτο ὁ παραδιδούς μέ σοι μείζονα ἁμαρτίαν ἔχει. 12 ἐκ τούτου ἐζήτει ὁ Πιλᾶτος ἀπολῦσαι αὐτόν· οἱ δὲ Ἰουδαῖοι ἔκραζον λέγοντες· Ἐὰν τοῦτον ἀπολύσῃς, οὐκ εἶ φίλος τοῦ Καίσαρος. πᾶς ὁ βασιλέα ἑαυτὸν ποιῶν ἀντιλέγει τῷ Καίσαρι. 13 ὁ οὖν Πιλᾶτος ἀκούσας τοῦτον τὸν λόγον ἤγαγεν ἔξω τὸν Ἰησοῦν, καὶ ἐκάθισεν ἐπὶ τοῦ βήματος εἰς τόπον λεγόμενον Λιθόστρωτον, Ἑβραϊστὶ δὲ Γαββαθᾶ·14 ἦν δὲ παρασκευὴ τοῦ πάσχα, ὥρα δὲ ὡσεὶ ἕκτη· καὶ λέγει τοῖς Ἰουδαίοις· Ἴδε ὁ βασιλεὺς ὑμῶν. 15 οἱ δὲ ἐκραύγασαν· Ἆρον ἆρον, σταύρωσον αὐτόν. λέγει αὐτοῖς ὁ Πιλᾶτος· Τὸν βασιλέα ὑμῶν σταυρώσω; ἀπεκρίθησαν οἱ ἀρχιερεῖς· Οὐκ ἔχομεν βασιλέα εἰ μὴ Καίσαρα. 16 τότε οὖν παρέδωκεν αὐτὸν αὐτοῖς ἵνα σταυρωθῇ.(Πέτρος Γαϊτάνος "εξέδυσαν με", "Σε τον αναβαλλόμενον", "Η Ζωή εν Τάφω")

Τρίτη, 14 Απριλίου 2009

Πριν το τέλος...


Μετά την προδοσία, έρχεται πάντα η σταύρωση...
Μετά την σταύρωση δυστυχώς δεν έρχεται πάντα η Ανάσταση...
Πάλι θα πονάω, πάλι θα κλαίω βουβά
ελπίζοντας ν' αναστηθεί το νεκρό μου είναι ...
Είναι φτιαχτό, κάθε χρονιά να πονάω κι εγώ μαζί Σου...
Μόνο που Εσύ θ' αναστηθείς...
Καλή Ανάσταση σε όλους...


(Ο.Ρ.Α "Μες τα δυο της μάτια")

Παρασκευή, 10 Απριλίου 2009

Γελαστά τηλεφωνικά μυστικά...


Καλοί μου φίλοι,
ο φίλος και συνάδελφος "παρά λίγο αερίτης",
μου προώθησε ένα e-mail το οποίο είναι
διαφωτιστικό στην σχέση μας με τα τηλέφωνα
και το πως μπορούμε να επικοινωνούμε δωρεάν
ακόμα και με κινητά...
Δεν είναι τίποτα άλλο από μια πολύ απλή
πληκτρολόγηση προθέματος...
Για ευνόητους λόγους δεν μπορώ να το δημοσιεύσω,
μπορώ όμως να προωθήσω κι εγώ το e-mail
σ' όποιον γνωστό μου το ζητήσει...
Φιλιά και καλό Σαββατοκύριακο!


(Toto "Hold The Line")

Δευτέρα, 6 Απριλίου 2009

Γελαστό, μικρό καλοκαίρι μες το χειμώνα της άνοιξης...


Πολύ μας σκοτίσανε!!!
Φεύγω... αλλά θα 'μαι εδώ!!!
Παρών αλλά χαμένος απ' τον κόσμο!
Βαρέθηκα τα πάντα μα έχω πολλή όρεξη...
Είναι χειμώνας ακόμα μα θα βάλω καλοκαιρινά...
Πεθαίνω αλλά εκεί που αξίζει να ζω...
Μεσοβδόμαδο γουίκ εντ...
Κρύβε πάντα μες τα μάτια μια λιακάδα,
στην καρδιά σου μια πίστη,
στην ψυχή σου ένα παιδί,
στη μυαλό σου μια αγάπη...
Χαμογελάστε, χαλαρώστε, νοσταλγήστε...
Ένα τριαντάφυλλο για ανοιξιάτικη ελπίδα
για τα επόμενα γελαστά μας απογεύματα...Christophe "Oh mon amour"
Richard Clayderman "La Vie En Rose"

Francis Goya "Nostalgia"

Τετάρτη, 1 Απριλίου 2009

Μπαγιάτικα αστεία πρωταπριλιάς...

Μετά από 4 μέρες αποσύνδεσης μου απ' τον προηγούμενο
πάροχο - τύραννο επέστρεψα φίλοι μου ανεβάζοντας την ανάρτηση
που μου έμεινε μισή την πρωταπριλιά.

Φανταστικό δημοσίευμα, λοιπόν, ή μια σκληρή
κι ίσως παρατραβηγμένη αλήθεια;

"Σανίδα σωτηρίας αποτελούν οι λιμενεργάτες
για το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης αφού βάσει
της νέας φορολογικής τροπολογίας, οι υψηλές τους αποδοχές
θα επιφέρουν στα κρατικά ταμεία πολλά εκατομμύρια ευρώ.
Για την ιστορία πάντως οι κατά τ' άλλα συμπαθής τάξη
των λιμενεργατών χθες 31/3 αποφάσισε μετά 15μηνο,
να σταματήσει την αποχή από υπερωριακή εργασία
και Σαββατοκύριακα προκειμένου - ποιος ξέρει άραγε -
να συνδράμει δια των φόρων
στην οικονομική ανάκαμψη της χώρας..."

Καλό μήνα σ' όλους παιδιά!!!